مرور برچسب

مشخصات انبارهای تحت پوشش خود در سامانه جامع انبار

تیرماه؛ آخرین مهلت ثبت مشخصات انبارهای دولتی و خصوصی در سامانه انبارها

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آخرین مهلت ثبت مشخصات انبارهای دولتی و خصوصی در سامانه انبارها را ابتدای تیرماه سال جاری اعلام کرد و گفت: سامانه جامع انبارها با هدف…