مرور برچسب

مسير عبور از چالش ارزي

مسير عبور از چالش ارزي

پژوهشكده پولي و بانكي به تازگي جمع‌بندي مباحث كارشناسي در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي را منتشر كرد؛ بر اساس جمع‌بندي صورت گرفته براي عبور از چالش‌ها بايد چهار محور…

مسير عبور از چالش ارزي

معاون ارزي بانك مركزي در دهه هفتاد به دولت توصيه كرد براي عبور از شرايط چند نرخي كنوني و مديريت نرخ ارز به اولويت‌بندي تقاضا بپردازد. اصغر فخريه‌كاشان معاون ارزي در دوران مرحوم…