حسابان وب

مرور برچسب

مسعود دستمالچي

چو پر شد نشاید گرفتن به پیل

روزنامه همشهری ( 31/2/91 ) در تیتر صفحه اول خود نوشته بود: «سنگ بزرگ بانک‌ها در پیش وام‌های خرد» و در ادامه خبر از بی‌اعتنایی بانک‌ها به دستور و هشدارهای بانک مرکزی در رابطه با…