حسابان وب

مرور برچسب

مستنثني نمودن طرح هاي فولادي سرمايه گذاري شده توسط بخش خصوصي و داراي پيشرفت فيزيكي نود درصد از شمول مواد (11) و (15) آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته

تصويب نامه شماره ۲۳۸۱۳۲/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ هيات وزيران در ارتباط با مستنثني نمودن طرح هاي فولادي سرمايه گذاري شده…

وزارت صنعت،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391/11/19 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري…