حسابان وب

مرور برچسب

مسئولیت مدیرعامل بدهی مالیاتی

موقعیت حقوقی مدیرعامل در شرکت

سمت مدیرعاملی از نظر حقوقی بالاترین مقام اجرایی در هر شرکت است. مدیرعامل شرکت، طرف روابط حقوقی گوناگونی با سایر ذی‌نفعان شرکت است و دارای اختیارات و مسوولیت‌های مشخصی است. آگاهی…