مرور برچسب

مزد 91

حداقل دستمزد ۹۱ کارگران مشخص شد.

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد.

استارت تعیین مزد ۹۱ زده شد.

استارت اولین نشست سه‌جانبه تعیین دستمزد کارگران برای سال 91 در شورای‌عالی کار زده شد تا با برگزاری نخستین جلسه مقدماتی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، اقدامات و تحقیقات اولیه…