نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مزد 91

استارت تعیین مزد ۹۱ زده شد.

استارت اولین نشست سه‌جانبه تعیین دستمزد کارگران برای سال 91 در شورای‌عالی کار زده شد تا با برگزاری نخستین جلسه مقدماتی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، اقدامات و تحقیقات اولیه…