حسابان وب

مرور برچسب

مزایای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

IFRS استانداردی برای ارایه صورت‌های مالی براساس”ارزش منصفانه” و “به روز شدن ارزش دارایی‌ها”

شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه خود را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و IFRS به عنوان استانداردی برای ارایه صورت‌های…