مرور برچسب

مرخصي زايمان

دادنامه ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹(نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان)

در خصوص شکايت خانم مونا طاوسي به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي دوران مرخصي زايمان، شعبه مذکور پس از تبادل لايحه و استماع نظرات طرفين رأي به ورود شکايت مشاراليها و الزام وزارت متبوع…

رفع محدودیت‌های ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی به فرزندان چهارم به بعد بیمه‌شدگان

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور محدودیت‌های مربوط به ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی به فرزند یا فرزندان چهارم به بعد…

مرخصی زایمان یک ساله می‏شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر تلاش دولت و مجلس برای جلوگیری از ایجاد فاجعه رشد منفی جمعیت در نسل‏های آینده، خبر از افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به یک سال داد.