نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مدیریت مالی

مدیریت مالی چیست؟

مریم دولو - استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی به بیان ساده می توان گفت مدیریت مالی همان اقتصاد کاربردی است.بسیاری از آنچه را که در اقتصاد خرد و کلان می…