حسابان وب

مرور برچسب

مديريت ريسك

كنترل داخلي و مسووليت پذيري

مقدمه: در ادبيات حسابرسي مفهوم كنترل‌هاي داخلي و مسووليت‌پذيري مديريت در قبال تصميمات گرفته شده در سازمان همواره مورد پردازش قرار گرفته و نقش و جايگاه مديريت سازمان به عنوان فرد…

« مديريت ريسك » منتشر شد

انتشارات پوشش‌گستر کتاب مديريت ريسك را در 71 صفحه، قطع رقعي و با قيمت 40000ريال منتشر كرد. اين كتاب جلد اول از مجموعه كتاب‏هايى با عنوان مبانى، اصول و مفاهيم بيمه بازرگانى است.