حسابان وب

مرور برچسب

مخالفت با ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت/ جامعه کارگری ناراضی از ادغام

مخالفت با ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت/ جامعه کارگری ناراضی از ادغام

دبیر شورای عالی تامین اجتماعی گفت: براساس قانون سازمان تامین اجتماعی از ادغام در سازمان بیمه سلامت مستثنی است و چون حق بیمه پرداختی میان سازمانها یکسان نیست به همین دلیل جامعه…