حسابان وب

مرور برچسب

مخارج جنبي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۳ – حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به …