نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

محيط كنترلي

پیش‌نویس دستورالعمل الزامات کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیش‌نویس "دستورالعمل الزامات کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" توسط کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شد

استاندارد حسابرسي ۳۱۵ شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت

هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسيدگي و محيط آن، شامل کنترلهاي داخلي، و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت در حسابرسي صورتهاي…