نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

محل سکونت بعنوان محل فعالیت

مشکلات نمایندگان فروش بیمه های زندگی،پزشکان و …..ناشی از درج نشانی محل سکونت

ابلاغیه مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۳ دفتر حسابرسی مالیاتی در خصوص مشکلات نمایندگان فروش بیمه های زندگی و پزشکان و .....ناشی از درج نشانی محل سکونت بعنوان محل فعالیت در زمان ثبت نام در سامانه…