نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

محاكمه”حسابدار آشویتس”

محاكمه “حسابدار آشویتس”

هفتاد سال پس از جنگ جهانی دوم یکی از آخرین همدستان نازی‌ها در فاجعه هولوکاست محاکمه می‌شود. اسکار گرونینگ ۹۳ ساله به همکاری در قتل ۳۰۰ هزار نفر متهم است. او ده سال پیش در چند…