نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مجمع عمومي عادي

تعریف و کلیات شرکت سهامی

      بر طبق ماده یک لایحه  اصلاحی  قانون تجارت ،  شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . لذا مسئولیت دارندگان…

حرمت مجامع را حفظ كنيم

به اعتبار ماده 89 قانون تجارت كشور، مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و ساير موارد…