نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مجازات فرار از مالیات؛ حبس تعزیری از 3 ماه تا دو سال

مجازات فرار از مالیات

بر این اساس افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند…