حسابان وب

مرور برچسب

متخلفان مستعد

راهکارهای دریافت مطالبات معوق

مدیرعامل شرکت وصول مطالبات معوق، طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت دادگستری و برخی سازمان‌های مرتبط، گزارش جامعی از ریشه‌های ایجاد مطالبات معوق، علل افزایش و عدم کاهش…