مرور برچسب

مبنای محاسبه بیمه پیمانکاران

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

توضیح سایت: سازمان تامین اجتماعی ، بخشنامه های سری 14 خود در خصوص حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری را درقالب یک مجموعه منتشر کرد. برای دریافت این مجموعه اینجا کلیک کنید. مقدمه : با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332 ، کارگران…