نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

(مبداء احتساب جريمه موضوع ماده 190 قانون مالياتها

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۲ مورخ ۹۹/۱/۲۶(نظریه در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل اشخاص حقوقی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این بخشنامه رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید.  نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۸-۲۱۰ مورخ…

بخشنامه ۲۴/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۲/۳۱(مبداء احتساب جريمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم در مورد درآمدهاي کتمان شده…

باتوجه به ابهامات مطرح شده درخصوص مبداء محاسبه جريمه موضوع ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات درآمدهاي کتمان شده، بدينوسيله به اطلاع مي رساند: