حسابان وب

مرور برچسب

مبارزه با فساد

آیا حسابرسان متهمان به سستی، ضعف و ناکارائی در مبارزه با فساد و نادرستی‌ها هستند؟

ناصر محامی مدت‌های مدیدی اســت حسابرسان و اعضا جامعه حسابداران رسمی، شاید از آنجا که دارای پشتوانه کافی نزد سیاســتمداران، مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر و همینطور نهاد قدرت نیســتند…

ماليات و مبارزه با فساد

   غلامحسين دواني* بررسي تاريخچه مبارزه با فساد در ايران از سال‌هاي 1340 تاكنون نشان مي‌دهد باوجود قانون‌گذاري متعدد در اين ارتباط از جمله «قانون از كجا آورده‌اي؟» و ارائه…