حسابان وب

مرور برچسب

مالیات و عوارض ارزش افزوده قراردادهای مشارکت مدنی

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۹۰ مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ (مالیات و عوارض ارزش افزوده قراردادهای مشارکت مدنی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این بخشنامه ایطال شد. لطفا اینجا کلیک کنید. بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی  (مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۹۸) در خصوص ؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت…