حسابان وب

مرور برچسب

مالیات هنرمندان

مالیات درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور

 بخشنامه مورخ ١٩ /۵/ ١۴٠٠موضوع دستورالعمل اجرایی بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور ابلاغ شد.…