حسابان وب

مرور برچسب

مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

بخشنامه ۱۹۴۱۹/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۲(اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدينوسيله لوح فشرده (CD)‌ حاوي بهاي انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…