حسابان وب

مرور برچسب

مالیات موسسه خیریه

نامه شماره ۲۳۰/۳۰۴۳ مورخ ۹۹/۲/۳(معافیت های قانونی هزینه های موسسات خیریه خصوصی)

 بر اساس بند (۱) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از…