نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات مناطق آزاد

فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تابع مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی می شوند

هیات دولت تصویب کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیت های اشتغال دارند در مدت پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی شوند.