نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات معاملات مکرر واحدهای مسکونی

لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی

لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، در…