حسابان وب

مرور برچسب

مالیات سود سهام دریافتی

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷( مالیات درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها)

باتوجه به دادنامه 2552 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال  مالیات بر درآمد افزایش خالص سرمایه گذاری جاری ، مکاتبه اخیر سازمان امورمالیاتی در خصوص بخشنامه  ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ را در ادامه…

رای شماره‌ های ۲۷۲ و ۲۷۳ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸(ابطال جزء ب از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ سازمان امور مالیاتی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این رای توسط سازمان مالیاتی ابلاغ شد. رای شماره‌ های ۲۷۲ و ۲۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره…

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ (تشریح مالیات درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها ، نقل و انتقال سهام و سود سهام…

توضیح سایت تازهای حسابداری: - برای این بخشنامه ، رای دیوان عدالت اداری صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید. - جزء ب از بند ۲ این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. -…