نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات خودرو در سال 1401 چقدر است؟

آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص مالیات خودرو

هیأت وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۰۷/۲ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین­‌نامه…