نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات خودروهای لوکس در سال 1401

اطلاعیه سازمان مالیاتی در خصوص خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال

سازمان امور مالیاتی ایران به صاحبان خودروهای لوکس که تاکنون مالیات نپرداخته‌اند هشدار داده که اگر تا ماه آینده مالیات پراخت نکنند، این سازمان برای توقیف اموال آنها اقدام می‌کند.