حسابان وب

مرور برچسب

مالیات حق العمل کاری

مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 

بموجب بخشنامه ۲۳۰/۱۱۸۹۴ مورخ ۹۸/۳/۸ مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ، دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا یا فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا…