نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات حقوق

حقوق پایین‌تر از ۵۵۰ هزار تومان معاف از مالیات / پیشنهاد دلار ۱۳۰۰تومانی در بودجه

عضو کمیسیون تلفیق با اعلام پیشنهاد دلار 1300 یا 1400 تومان در بودجه 91، گفت: نمایندگان با تصویب کاهش رشد درآمد مالیات حقوق، سقف معافیت مالیاتی حقوق را تا ۶۶میلیون ریال در سال و…