نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات تسعیر ارز

مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز داریی ها و ارزهای فروش نرفته ابطال شد

اطلاق حکم مقرر در رأی شماره 27-201 مورخ 18؍12؍1399 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 10؍1400؍210-21؍2؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن…

داستان مالیات تسعیر ارز

پیمان دارابیان - مدیر امور مالیاتی و  مشاور امور بانکی اتاق تهران    توسعه صادرات غیر نفتی، بدون تردید مهم ترین راهکار برون رفت از گلو گاه پر خطر رکود در اقتصاد امروز ما است اما…