نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات تجاری

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۹۹/۴/۱۴(ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ /ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ /ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ طی نامه…

شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۹۹/۲/۱۶(ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ سازمان امور مالیاتی کشور)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - این رای توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.لطفا اینجا کلیک کنید. - بخشنامه تکمیلی سازمان امورمالیاتی در این خصوص را که به تاریخ 1400/5/14 صادر…