نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات بودجه 1402

بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: - نمونه از نحوه محاسبات مالیات حقوق سال 1402 را اینجا بینید. - باتوجه به آراء صادره دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت کمک هزینه مهد کودک، یارانه…

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹.۹۴۷.۱۴۴.۰۸۳.۰۰۰.۰۰۰)…