حسابان وب

مرور برچسب

مالیات بر خانه‌های لوکس

چه عاملی مانع دریافت مالیات خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره می‌شود؟

 با وجود اینکه مالیات بر خانه‌های خالی یکی از روش‌های مهم استفاده از مالیات برای کنترل بازار مسکن است، مشخص نیست چه عاملی جلوی اخذ این پایه با ارزش مالیاتی و کنترل بازار اجاره…