حسابان وب

مرور برچسب

مالیات بر ارزش افزوده شهرداری

تعیین تکلیف اختصاص ۵۰‌درصد از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده تهران به تلفیق رفت.

تعیین تکلیف موضوع اختصاص 50 درصد از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به شاخص‌های توسعه نیافتگی برای بررسی بیشتر با نظرابوترابی‌فرد به کمیسیون تلفیق بودجه 92 واگذار شد.