نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات برارزش افزوده خرید و فروش ارز

مخالفت سازمان مالیاتی با مصوبه ای كه موجب اختلال نظام ارزی می شود

رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور گفت: بتازگی مجلس شورای اسلامی سود حاصل از هر گونه تسعیر نرخ ارز را معاف از مالیات اعلام كرد كه نسبت به آن معترضیم، زیرا موجب اختلال در نظام ارزی…