حسابان وب

مرور برچسب

مالیات ارزش افزوده روزنامه

معافیت های مالیات بر ارزش افزوده ارائه خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه، کتاب، نشریه و خدمات نشر

معافیت های قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (جزء (3) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02) بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ…