حسابان وب

مرور برچسب

مالیات ارزش افزوده باشگاه ورزشی

فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض اعلام شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض، ابلاغ شد.