حسابان وب

مرور برچسب

مالیات ارزش افزوده ادغام

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۲۱ مورخ ۹۹/۲/۲۷(مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا…