نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات آستان قدس

بخشنامه ۲۳۰/۶۲۳ مورخ ۹۹/۱/۱۷(نحوه پرداخت مالیات آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان…

 ابلاغیه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: مطابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام…

شبهه مالیات آستان قدس ‌

تولیت آستان قدس رضوی در پاسخ به سوالی درباره مالیات ‌های آستان قدس، گفت: خدا نگذرد از آن کسی که این شبهه را در ذهن‌ها ایجاد کرده است. مالیات آستان قدس تا ۳۵ سال به امر امام (ره)…

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۰۶مورخ ۹۶/۷/۲۲(معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت…

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد1395 طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی اعلام شد.

بخشنامه ۳۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۲۳(شمول ماليات به درآمدهاي آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي)

 بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394کل کشور،  آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393مرتبط با سهام…