نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات سپرده بانكي

مالیاتی که هوشمندانه نیست

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: در حالی که دولت از نظر درآمدی با مشکل روبه‌روست به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی در انجام است تا این کمبود درآمد از منابعی جبران شود که می‌تواند وضعیت اقتصادی…

چطور تولید ضررده مالیات بپردازد ولی از سود سپرده بانکی مالیات نگیریم؟

در حالی پورابراهیمی نماینده مجلس اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی را موجب بروز مشکلات دیگر اقتصادی می داند که مصباحی مقدم دیگر نماینده مجلس می پرسد: چطور تولید ضررده باید مالیات…