حسابان وب

مرور برچسب

ماليات سكه

صرافان هم ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده سکه خواهند شد.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين پرسش كه قرار بود ماليات بر ارزش افزوده از مصرف‌كننده نهايي دريافت‌شود، اما اكنون خريداران سكه بانكي آن را مي‌پردازند،…

شوك مالياتي به بازار سكه

دنياي اقتصاد- پس از كش و قوس‌هاي فراوان ميان سازمان امور مالياتي و بانك كارگشايي بر سر ماليات بر ارزش افزوده سكه، ديروز بانك مركزي قيمت فروش سكه تمام بهار آزادي در شعب بانك ملي را…