مرور برچسب

ماليات بر ارزش افزوده

مقایسه جرايم قانون فعلي با جرايم لايحه پیشنهادی قانون مالیات ارزش افزوده

باتوجه به ارائه لایحه پیشنهادی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به  مجلس شورای اسلامی در تصویر زیر می توانید جرايم قانون فعلي با جرايم لايحه پیشنهادی قانون مذکور را ملاحظه…

شركت هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي و نهادها و بنيادها مشمول ماليات هستند

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت : اگر چه نهادها ، بنيادها ، وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي طبق قانون از پرداخت ماليات معاف هستند ، اما شركت هاي وابسته به تمامي اين بخش ها…

نصب دستگاه هاي pos الزامي است

رييس کل سازمان امور مالياتي گفت: نصب دستگاه هاي POS در واحد هاي صنفي الزامي است تا مبادلات اقتصادي به خوبي رهگيري و ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران…