حسابان وب

مرور برچسب

ماليات بردرآمد املاك

دستورالعمل۲۰۰/۱۱۱۳۰م۸۹/۴/۱۲(تسري ماده ۶۵ قانون مالياتهابرماده۷۷ قانون مذکور)

چون در خصوص تسري حکم ماده 65 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن بر ماده 77 قانون مذکور سـؤالاتـي از سـوي ادارات امـور مـالـياتـي و مـؤديـان محـترم…