حسابان وب

مرور برچسب

ماليات اصناف 90

هشدار مالیاتی شورای اصناف‌

صنوف تا پایان تیرماه فرصت دارند که اظهار‌نامه‌های خود را تحویل دهند. قاسم نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف با اعلا‌م این خبر ادامه داد: ما معمولا‌ در سال‌های گذشته توافق می‌کردیم که…