نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده(8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیات های مستقیم

بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی و سیل زده مازندران بخشوده می شود.

بر این اساس، بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد(50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل…