نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 96 قانون تامين اجتماعي

تصويب نامه ۱۹۵۴۵/۵۰۵۷۸ ه مورخ ۹۳/۲/۲۷(افزايش مستمري هاي بازنشستگي ، ازكار افتادگي و مجموع مستمري بازماندگان)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه 21/2/1393 به پیشنهاد شماره 25147 مورخ 16/2/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه…