نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 9 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ابلاغیه چک لیست رعایت الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته

مخاطبین: کلیۀ موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع: ابلاغیه چک لیست رعایت الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته  با سلام و احترام؛ همانگونه که…

ابلاغیه چک لیست رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار: كنترلهای داخلي حاکم بر گزارشگری مالی

. مخاطبین: کلیۀ موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع: ابلاغیه چک لیست رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار: كنترل‌های داخلي حاکم بر گزارشگری مالی  .  با…